preloader

گواهی SSL

shape

قیمت گذاری پلن

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

گواهی عادی

لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.

شروع از

25000 تومان / ماه

 • دامنه (امنیت HTTPS)
 • مرورگر (قفل قابل مشاهده)
 • گارانتی (شامل نمی شود)
 • رمزگذاری (128/256 bit AES)
 • وبسایت (2)
خرید کنید

گواهی استاندارد

لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.

شروع از

45000 تومان / ماه

 • دامنه (امنیت HTTPS)
 • مرورگر (قفل قابل مشاهده)
 • گارانتی (شامل نمی شود)
 • رمزگذاری (128/256 bit AES)
 • وبسایت (2)
خرید کنید

گواهی سازمانی

لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.

شروع از

65000 تومان / ماه

 • دامنه (امنیت HTTPS)
 • مرورگر (قفل قابل مشاهده)
 • گارانتی (شامل نمی شود)
 • رمزگذاری (128/256 bit AES)
 • وبسایت (2)
خرید کنید

گواهی شرکتی

لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.

شروع از

85000 تومان / ماه

 • دامنه (امنیت HTTPS)
 • مرورگر (قفل قابل مشاهده)
 • گارانتی (شامل نمی شود)
 • رمزگذاری (128/256 bit AES)
 • وبسایت (2)
خرید کنید
چرا بهترین

چرا ما را انتخاب کنید

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

01
choose-us

پشتیبانی اختصاصی

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

02
choose-us

امنیت داده

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

03
choose-us

انتقال داده ها

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

مایلید چه چیزی را بدانید؟

میزبانی اختصاصی چیست؟

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

میزبانی اختصاصی چیست؟

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

میزبانی اختصاصی چیست؟

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

میزبانی اختصاصی چیست؟

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

faq