preloader

خدمات پایگاه داده

shape

پلن قیمت گذاری

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

shape
پایگاه داده ساده

لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.

شروع از

3520 تومان/ سال
پایگاه داده شرکتی

لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.

شروع از

5520 تومان/ سال
پایگاه داده شرکتی

لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.

شروع از

7020 تومان/ سال
نسخه پایگاه داده پایگاه داده 1397 پایگاه داده 1398 پایگاه داده 1399
فضا 5 گیگ 10 گیگ 20 گیگ
دیتابیس نامحدود نامحدود نامحدود
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود
گواهی ssl عادی سازمانی شرکتی
بک آپ روزانه
کنترل پنل
آپدیت
مدیریت
دسترسی
پشتیبانی
پشتیبانی آنلاین
گارانتی بازگشت وجه
چرا بهترین

چرا ما را انتخاب کنید

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

01
choose-us

پشتیبانی اختصاصی

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

02
choose-us

امنیت داده

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

03
choose-us

انتقال داده ها

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

مایلید چه چیزی را بدانید؟

میزبانی اختصاصی چیست؟

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

میزبانی اختصاصی چیست؟

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

میزبانی اختصاصی چیست؟

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

میزبانی اختصاصی چیست؟

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است.

faq